Företagsförsäljningen ökar mot den svaga efterfrågan under första halvåret i år

Sedan början av 2014 hölls priserna på volframråvaror nere, marknadssituationen är i grumligt skick oavsett på hemmamarknaden eller utomlands, efterfrågan är mycket svag. Hela branschen verkar vara på den kalla vintern.

Inför den allvarliga marknadssituationen gör företaget allt för att förnya försäljningsmodellen och utveckla nya försäljningskanaler, under tiden levererar företaget nya produktartiklar till marknaden för att få nya möjligheter och fler marknadsandelar.

Under första halvåret 2015 ökade försäljningen av huvudprodukterna igen jämfört med samma period förra året, på grundval av att försäljningen 2014 ökade kraftigt mot försäljningen 2013.

Volframmetallpulver och hårdmetallpulver uppgick till mer än 200 ton varje månad under de senaste tre månaderna. Försäljningen når den historiska höjdpunkten. Fram till slutet av juni är försäljningskvantiteterna 65,73% av årets planerade försäljning, vilket också är 27,88% högre än försäljningen under samma period förra året.

Försäljningen av hårdmetall är 3,78% högre än försäljningen under samma period förra året.

Precisionsverktygens försäljningskvantitet är 51,56% av årets planerade försäljning och 45,76% högre än försäljningen under samma period förra året, det nådde också det historiska högt.


Inläggstid: 25 nov 2020