Försäljningen uppnådde en rekordhög nivå 2015

2015, inför det ökande trycket av den ekonomiska nedgången och ett kraftigt fall på råvarupriset och andra negativa faktorer, gick Nanchang Cemented Carbide LLC fram i enhet, varken tvekade eller svarade på andra för att söka en utveckling. Till det interna förbättrade det ledningen och kvalitetskontrollen. Till det externa utvidgade företaget aktivt försäljningsmarknaderna hemma och utomlands och tog order och marknadsandelar. Försäljningen av företaget hade uppnått en stor tillväxt jämfört med förra året och har nått sin bästa nivå: volframmetallpulver och volframkarbidpulver var över 2000 MT, ökade med 11,65%; hårdmetall var 401 MT, ökade 12,01%; hårdmetallverktyg var över 10 miljoner stycken, ökade 41,26%.


Inläggstid: 25 nov 2020